Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Det står et tre i skogen...
  Mastefelling 2_beskåret.jpg

- Skal tro om det er brukbart til skipstømmer? Det er en kjensgjerning at skipstømmer må håndplukkes - man kan ikke gå rett til en vanlig trelastforhandler og forvente å få  kjøpe det man trenger. En vanlig skogstur blir aldri den samme mer når man først har blitt vant til å studere furutrær og annet egnet ørkje for å se om det kan egne seg til noe på eller i en båt. Det hender man overser både flott bær- og soppfangst fordi man rett bortenfor så den flotte mastefurua.

Det har tatt bortimot fire år å skaffe tilveie og bearbeide tømmer til master og bommer, kjølstokk, hud, spant, dekk og innredning. Våren 2007 ble mastene og alle rundholter til nye IDEAL felt og transportert til Kristiansund. Siden er tømmer til skrog og innredning hugget, skåret og lagt til tørk. Furu fra Østerdalen, eik, ask og alm er fra traktene rundt Mandal og ask fra Surnadal - til sammen over 300m3 tømmer. Mens skipstømmeret har ligget til tørk startet  vi produksjon av rigg, blokker og taljer, innredning m.m.   


Dekksbjelkene er hugget i Nordøsterdalen.  Dekksplank -kvistfri furu 10m lengde og 93 mm tykkelse. Denne er skåret og ligger til tørk i Kristiansund. Skanndekk og midtfisk blir av eik.   Hudplank og garnering  Kjølstokkene slepes til Kristiansund.  Emner til svinerygger har ligget to år i sjøen og skrapes rene for blåskjell 


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement