Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Båtbyggeriet er under tak
  Spantebuene reises en etter en på Saltkaia

Etter formidabelt dugnadsarbeid og stor innsats fra mange IDEALISTER er båtbyggeriet nå under tak.Alle spantene som vi har limt på Bremsnes Båtbyggeri har blitt hentet til Saltkaia. Dønheim Transport kjørte spantene fra Bremsnes gjennom Atlanterhavstunnelen og til Saltkaia.

Nå har vi har begynt å reise spantebuer på kjølen og man begynner å se konturene av et vakkert skrog.  


Spantebuene reises en etter en på Saltkaia 


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement