Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Skroget begynner å ta form
  Spanter på kjøl september2013.jpg
Arbeidet med å reise spanter går etter planen og skroget begynner nå å ta form. De ferdig limte spantene har blitt høvlet jevne på sidene, deretter er spantesvaien grovskåret med motorsag. Til slutt er styrbord og babord spantepar lagt på kjølen der de tilpasses og monteres sammen før de blir heist opp på kjølen. Spantebue etter spantebue løftes på plass, sikres og tilpasses. Deretter boltes buen fast til den tverrgående bunnstokken og kjølen.
Skroget begynner å ta form og vi kan ane dimensjonene under dekk. Tverrbjelkene på bildet er kun til avstivning av spantebuene. Dekksbjelkene skal monteres like under toppen på spantene  Spanter på kjøl 2 september2013.jpg  Spanter på kjøl forfra september2013.jpg 


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement