Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

IDEAL er spantet opp
  Spanttrio beskåret okt2013.jpg

Spantene er på plass og vi kan nå kan vi se de vakre linjene i IDEAL. Kutterhekken er snart ferdig og den har blitt både sterk og velformet. I ukene fremover skal nå spantene slettes og høvles og klargjøres for legging av hud.  Der det er for mye må det høvles av og der det er for lite må det limes på litt for at hudplanken skal ligge jevn og pent. Sletting er en møysommelig og tung jobb og kan være tøff for både armer og skuldre. Denne jobben vil sannsynligvis ta 5-6 uker. Deretter skal båtbyggeriet klargjøres for prosessen med å kle skroget. Vi regner med at den prosessen vil starte på nyåret.


Ferdig oppspantet skip! Foto: Roald Sevaldsen  Fornøyde båtbyggere: Jakob Arne Dalen, Kari Moe Sundli og Rune M. Torgeirson Foto: Roald Sevaldsen  Dekksplan  Skrogfasongen viser et hurtigseilende klipperskrog Foto: Roald Sevaldsen  Framstevn  Grovsløyd og store dimensjoner - Jakob Arne Dalen ved framstevn Foto: Roald Sevaldsen  De vakre linjene i skroget viser at dette kan bli en hurtigseiler Foto: Roal Sevaldsen  Spantebuer i nattlys 


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement