Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Skonnert Ideals Venner
  Styret i Skonnert Ideals Venner.jpg

Skonnert  Ideals Venner er stiftet og registrert i Brønnøysundregistrene som en frittstående støtteforening for Skonnert IDEAL av Kristiansund. 

Foreningens formål er å arbeide for at Skonnert IDEAL fullføres, utvikles, oppgraderes og vedlikeholdes som seilskip og skoleskip i Kristiansund under norsk flagg.

Foreningens midler skal, etter styrets vedtak, anvendes til beste for Skonnert IDEAL.

Styrets oppgave vil også være å påse at innkomne midler brukes i henhold til bidragsyterens ønske og formålsparagrafen til Skonnert Ideals Venner. 

 

Styret i Skonnert Ideals Venner. Fra venstre: Sverre O. Grytnes, Terje Holm, Svein K. Waagbø,  Geir Gustad (leder), Jakob Arne Dahlen. 


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement