Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Dekksbjelkene er på plass
  Dekksbjelkene er nå på plass

Alle dekksbjelkene er ferdig skåret og høvlet og har blitt heist opp på dekksplanet. Her har de blitt felt ned på spantene og revisen hvor de deretter har blitt boltet fast.

Innvendig bjelke – revisen - er ferdig, samt over og underveier. Vanntett skott er tømret opp forut i baugen. Det er store dimensjoner på dekksbjelketømmeret  og den store båndsaga har virkelig fått vist hva den duger til!

Det har alle de som har båret, dyttet, vridd, løftet og holdt igjen mens stokkene ble saget også. På det meste var det åtte mann i sving samtidig for å styre de tyngste stokkene gjennom båndsaga.
Dekksbjelkene er nå på plass  Lange bjelker - denne er 7,20 m  Bjelkeveier  Palstøtte  Palstøtten boltes fast  Store dimensjoner gjennom båndsaga 


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement