Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Huden er ferdig lagt
  Vi skåler for fyllingsplanken.jpg
Fyllingsplanken ble slått inn den 7. august og seansen ble behørig dokumentert av NRK TV, NRK radio og TK TV Kristiansund 

Skonnert IDEAL  er nå ferdig opp-bordet, ferdig luset (limt) og kapunene på plass. Alle gjennomgående støtbolter er slått inn og skrudd til. Stevner, kjøl og støter er ferdig drevet. 

Huden har blitt høvlet og slipes nå før prosessen med å smøre skroget starter.
Vi skåler for fyllingsplanken.jpg  Stian finhøvler spant før hudplanken legges på.jpg  Hudlegging - her godt over halvveis ferdig.jpg  Lang hudplank -denne er 12m  To av 20000 kapuner....jpg  Godt verktøy er halve jobben.jpg  Inga Lillian limer og slår inn kapuner.jpg  Grove dimensjoner på hudplanken.jpg  Propellhylse på plass.jpg  Benjamin og Gnadjev tilpasser hudplank i akterskipet.jpg  Rune Gnadjev og Benjamin fester hudplank i akterskipet.jpg  Hørselvern på og fullt trykk på verktøyet.jpg  Rune og Per Magne sjekker at siste bordgang kommer pent på plass.jpg  Fyllingsplanken snart på plass.jpg  Huden  på plass og skroget ferdig luset.jpg  Ferdig limt skrog og ballasten begynner å komme på plass i kjølen.jpg  Tommy slår inn gjennomgående bolter med mokkert.jpg 


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement