Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Ballastkjøl av dimensjoner
  20140929_081615_beskåret2.jpg

 Ta stålbjelker med ypperlig kvalitet fra det som var den forrige Nordsundbroa i Kristiansund. Sveis dem om til rammeverk for en ballastkjøl. Fyll  inn med 12 tonn ballast gitt i gave fra Vartdal Gjenvinning.

 Distriktets mest idealistiske sveisere møter opp og sveiser på sideplater og påfyllingsrør for betong. Deretter pumper Vikan Betong  inn betong gjennom påfyllingsrørene til det er fullt.

 Vips - så har vi en  ballastkjøl av dimensjoner til Skonnert IDEAL med total vekt 32 tonn.


Vikan Betong på plass  Klargjøring  Alt klart for betongfylling  Betongpumping og (sjø)røverhistorier  Påfyllingsrør   Avretterbetongen pumpes inn rundt rundt ballasten og fyller opp alle tomrom inne i kjølen  Tre påfyllingsrør på hver side av kjølen  Fagfolk i arbeid  Fagfolk i arbeid 2  Betongsjefen sjøl 


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement