Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Skonnert IDEAL mottar Kredinors Kulturpris 2015
  DSC_6156.JPG

Det var med stor glede og takknemlighet Skonnert IDEAL og Skonnert IDEALs Venner mottok Kredinors Kulturpris 2015. I følge statuttene skal det legges spesiell vekt på kandidatens satsing på barne og ungdomsarbeid. Prisen  samt diplom og plakett med minepoåskrift ble overrakt av  styreformann i Kredinor Lars Sevaldsen.


DSC_6156.JPG 


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement