Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Fresing og fuging av dekk
  Fuging av dekk.jpg

Natene i dekket er nå ferdig frest, primet og fuget. Totalt ble ca. 2,5 kilometer nater frest opp, deretter påført spesial-primer og deretter fuget. En tidkrevende og møysommelig jobb - men absolutt verd det - vi er veldig fornøyd med resultatet. Dekket ble delt inn i mindre felt som deretter ble frest opp, primet og fuget i en operasjon.


Fuging av dekk.jpg  Fuging av dekk_ første 10 m unnagjort - bare ca 2490 igjen....jpg  Fuging av dekk_ ferdig fuget felt.jpg  IMAG2330.jpg  Halvdekk akterut.jpg  Dekk forut.jpg  Fuging av dekk_ ferdig fuget dekk.jpg 


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement