Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Skansekledning og naglebenk
  Ferdig behandlet skansekledning beskåret IMAG2519.jpg

Skansekledning og naglebenker har nå kommet på plass. Vi har montert fortøyningsklyss og boret gjennom, tilpasset og montert begge ankerklyssene forut. Det som gjenstår nå er å lage lensepostene langs skipssidene. Det finnes ingen standardløsninger som passer godt så vi har spesiallaget både fortøynings- og ankerklyss. 

Fortøyningsklyss ble levert av Varde AS - disse ble modifisert og tilpasset for IDEAL. Både fortøynings- og ankerklyss ble deretter galvanisert hos Helset AS før montering.

Naglebenkene har kommet på plass og her gjenstår det bare å bore hull til kofilnaglene når vi skal til med riggingen.


Klar for legging av skansekledningIMAG2167.jpg  Skansekledning - profil utvendig IMAG2519.jpg  Skansekledning klar for sliping utvendig IMAG2519.jpg  Finsliping av skanseklening utvendig IMAG2519.jpg  Skansekledning - ferdig slipt og klar for videre behandling IMAG2519.jpg  Skansekedning og fortøyningsklyss IMAG2519.jpg  Skansekedning fra innsiden IMAG2519.jpg  Skansekedning innvendig IMAG2519.jpg  Skansekedningen på  IMAG2519.jpg  Ferdig behandlet skansekledning med ankerklyssene på plass IMAG2519.jpg 


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement