Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Dekkshus og nedgangskapper
  Dekkshus hjørnestolper og reisverk.jpg

Noen foto fra arbeid på dekk med dekkshus og nedgangskapper.


Dekkshus hjørnestolper og reisverk.jpg  Tommy tilpasser hjørnestolper.jpg  Midtruff halvveis.jpg  Halvdekk med akterruff og nedgangskappe.jpg   Halvdekk med akterruff.jpg  Akterruff og nedgangskappe.jpg  Fremre nedgangskappe og naglebenk.jpg  Fremre nedgangskappe.jpg  Midtruff snart klar for fresing og nating.jpg  Midtruff SB side.jpg  Midtruff og nedgangskappeIMAG2988.jpg  Dekkshus klare for fresing og nating.jpg 


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement