Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Master - skipsratt og maskinklargjøring - klar for prøvetur!
  Dimensjonert for å tåle tøff seilas og mye vær_beskåret.jpg

Et seilskip må ha master og dagen etter sjøsetting startet forberedelsene. Mastemnene som tidligere var grovhøvlet og hadde ligget til tørk i flere år ble nå tilpasset, finhøvlet og slipt. Salinger, eselhoder og bolstere ble montert og deretter ble mastene smurt. Alle beslag ble smidd og deretter galvanisert hos Helset AS. All stagwire ble tilpasset, kledd og bendslet på  de nederste delene av de tre mastene til IDEAL.

Hver av mastene veide ca 1400 kg og ble heist på plass av dyktige folk fra Waage Transport SR Group. Etter at mastene var kommet på plass ble de justert i riktig vinkel i forhold til hverandre. Toppmastene skal heises opp til våren og da blir høyeste mastehøyde 28 meter.

Stagwiren ble bendslet rundt støpejernskausene som igjen ble skrudd fast i strekkfiskene som var montert på røstjernene. Deretter ble mastene stagget. Vi lagde et spesialverktøy til bendslingen som vi kalte for Klippfisken - ganske enkelt fordi den faktisk ligner på en klippfisk. Den brukte vi for å få klemt wiren godt rundt støpejernsausene før den første bendslingen ble satt på. I tillegg brukte vi en spesiallaget wireskrue og erfarte at godt verktøy gjør jobben mye lettere. Til slutt fikk de nederste bommene tilpasset beslagene sine og ble montert på mastene. 

Etter at mastene var på plass og alt ferdig bendslet kom turen til  å montere kjettingstagene til klyverbommen. Deretter var det tid for maskin og eksosanlegg. Etter maskinoppstart og godkjent testing kom knaggratt og styring på plass og da var vi plutselig klar for første prøvetur!


Tilpassing av beslag og salinger.jpg  Master til IDEAL.jpg  Tilpassing av beslag.jpg  Dimensjonert for å tåle tøff seilas og mye vær.jpg  Kledd wire på plass.jpg  Snart klar til å heises ombord.jpg  Noen midlertidige kiler og masteringer ligger klare.jpg  Masteringer ferdig merket.jpg  Store dimensjoner.jpg  Høyt henger den... -  første masta er i svevet.jpg  Første mast på tur opp.jpg  Løftestroppene tas av.jpg  Snart er to master på plass.jpg  Waage Transport SR Group stilte som vanlig med dyktige folk og godt løfteutstyr.jpg  Fokkemasta snart på plass i sporet sitt.jpg  To master på plass.jpg  De tre mastene er heist på plass og justeres  inn i riktig vinkel.jpg  Spesiallaget verktøy til bendsling.jpg  Klippfisken i bruk  Bendsling.jpg  IDEAL ved kai.jpg  Knaggrattet er montert og vi er snart klar for prøvetur 


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement