Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Om oss

Velkommen til Skonnert IDEAL av Kristiansund sine nettsider.
Her vil du kunne følge med i byggingen av Skonnert IDEAL på Saltkaia i Kristiansund. 

Skonnert IDEAL blir en tremastet skonnert på 120 fot. Fartøyet blir en  kopi av en skonnert som ble bygget i 1910
ved Skaalurens Skibsbyggeri i Rosendal Hardanger. Målet er å bygge et vakkert, hurtigseilende og trygt fartøy med
gode bruksegenskaper - solid forankret i en dokumenterbar kulturhistorisk tradisjon.

IDEAL skal ha hjemmehavn i Kristiansund. Vi har som målsetning å gi et godt og levende bidrag til alle
maritimt interesserte i  byen og distriktet. Vi har et stort ønske om å videreføre Kristiansunds maritime historie.
Skonnerten IDEAL vil bli en stolt representant for sjøfartsbyen Kristiansund.

Vi mener å ha en god bruks- og driftsplan for fartøyet. IDEAL vil være optimal i størrelse med tanke på alle relevante
former for bruk:

 • Skoleseilas
 • Maritim leirskole
 • Opplevelsesturer
 • Sosialpedagogisk virksomhet
 • Charterturer

Skonnert IDEAL av Kristiansund skal først og fremst bli barna og ungdommenes seilskute.
Vi skal utvikle et solid pedagogisk tilbud som omhandler lokal maritim kultur, historie, geografi og naturkunnskap.

Dette er våre satsningsområder:

 • Skoleskip og kulturformidler
 • Seile opplevelses- og leirskoleturer med 7–10 klasser i samarbeid med landets skoler
 • Drive maritim rekruttering i samarbeid med næringsliv og skoler
 • Fremme lederskapsutvikling og lagbygging for ungdom
 • Opplevelsesturer, firmaturer og representasjonsturer
 • Delta på seilskuteregattaer og kyststevner
 • Starte IDEAL ungdomsklubb med egne aktiviteter, seiltrening og båtførerkurs
 • IDEALISTENE - vennelaget til skonnert  IDEAL har allerede sett dagens lys og fått mange venner!

Kontaktinformasjon:

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Epost: ideal@skonnert.no
Telefon: +47 482 43 163© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement