Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss


Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 Tusen takk til alle IDEALISTER
 
Tusen takk til alle IDEALISTER.jpg

Stor takk til alle dere som bidrar og som deler vår entusiasme og tro på Skonnert IDEAL av Kristiansund. Det er veldig spennende og givende å drive dette prosjektet fremover - uten dere hadde det ikke vært mulig. Dugnadsånden til frivillige IDEALISTER er formidabel og det er fantastisk inspirerende ...  [les mer]


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement