Skonnert Ideals Venner
Fyll inn skjemaet nedenfor
for å melde deg inn.
Det koster kun kr 100 pr år.
*
*
*
*
*
Idealister

Våre støttespillere er fantastiske og gjør det spennende og inspirerende å drive dette prosjektet fram!

Les mer
Kontakt oss

Skonnert IDEAL av Kristiansund
Fosnagata 40
6509 KRISTIANSUND
Tlf:  +47 482 43 163 / 476 00 929
Epost: ideal@skonnert.no

 

Skonnert Ideals Venner
 
Styret i Skonnert Ideals Venner.jpg

Skonnert  Ideals Venner er stiftet og registrert i Brønnøysundregistrene som en frittstående støtteforening for Skonnert IDEAL av Kristiansund. Foreningensformål er å arbeide for at Skonnert IDEAL fullføres, utvikles, oppgraderes ogvedlikeholdes som seilskip og skoleskip i Kristiansund under norsk ...  [les mer]Bli med på dugnad
Bli med_Dugnad_small.jpg
Det er mange oppgaver som skal utføres og vi trenger alltid noen ekstra hender. Har du lyst til å være med på dugnad - ta kontakt!  .. [les mer]


© Skonnert IDEAL   |  Privacy Statement