SKONNERT IDEAL

 av Kristiansund

Barnas og ungdommens seilskute

Skonnert IDEAL skal først og fremst bli barnas og ungdommens seilskute. 

Fartøyet bygges etter originale tegninger fra 1903-1910 tilpasset dagens krav til styrke og passasjersertifikat m.m.
Med sine 120 fot vil Skonnert IDEAL være optimal for alle relevante former for bruk: Skoleseilas, maritim leirskole, sosialpedagogisk virksomhet, opplevelsesturer, kurs, charteroppdrag og lignende.

Skonnert IDEAL av Kristiansund

Med sin strategiske beliggenhet og lune havn har Kristiansund en rik maritim historie med klippfisk, skipsbygging og oljevirksomhet. 

Skonnert IDEAL bygges etter gamle tegninger og blir et viktig historisk profilelement i sjøfartsbyen Kristiansund.
Skipet skal bli en stolt representant for det maritime Kristiansund. Skonnert IDEAL av Kristiansund blir Norges største seilende trefartøy.

IDEAL - et historisk fartøy

Skonnert IDEAL blir en tremastet skonnert på 120 fot. Fartøyet bygges etter originale tegninger fra Skaalurens Skibsbyggeri i Rosendal, Hardanger. 

Her ble det bygget en rekke vakre seilskuter for norske redere. Dette var gode og raske seilere konstruert og bygget for eksport av blant annet klippfisk og saltfisk fra Norge og Newfoundland til Europa og Syd-Amerika.

Byggingen av Skonnert IDEAL

Målet er å bygge et vakkert, trygt og hurtigseilende fartøy med gode bruksegenskaper - solid forankret i en dokumenterbar kulturhistorisk tradisjon. 

Prosjektet har i byggeperioden fått mye lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Byggingen av Skonnert IDEAL av Kristiansund handler om å ha tro på og kunne gjennomføre et prosjekt ut fra idealer som skal gi en samfunnsmessig verdi.

FRA AKTERDEKKET