Skonnert IDEAL AV Kristiansund

Skonnert IDEAL av Kristiansund

Dalegata 137, Postboks 16 Kongens Plass
6501 Kristiansund

Tlf: +47 482 43 163 / +47 476 00 929
E-post: ideal@skonnert.no