SKONNERT IDEAL

Velkommen til Skonnert IDEAL av Kristiansund sine nettsider

Skonnert IDEAL er en tremastet skonnert på 120 fot. Fartøyet blir en kopi av en skonnert som ble bygget i 1910 ved Skaalurens Skibsbyggeri i Rosendal Hardanger. Målet er å bygge et vakkert, hurtigseilende og trygt fartøy med gode bruksegenskaper - solid forankret i en dokumenterbar kulturhistorisk tradisjon.

IDEAL skal ha hjemmehavn i Kristiansund og vi har som målsetning å gi et godt og levende bidrag til alle maritimt interesserte i byen og distriktet. Vi har et stort ønske om å videreføre Kristiansunds maritime historie. Skonnerten IDEAL vil bli en stolt representant for sjøfartsbyen Kristiansund. Vi mener å ha en god bruks- og driftsplan for fartøyet. 

IDEAL vil være optimal i størrelse med tanke på alle relevante former for bruk:

 • Skoleseilas
 • Maritim leirskole
 • Opplevelsesturer
 • Sosialpedagogisk virksomhet
 • Charterturer

Skonnert IDEAL av Kristiansund skal først og fremst bli barna og ungdommenes seilskute.
Vi skal utvikle et solid pedagogisk tilbud som omhandler lokal maritim kultur, historie, geografi og naturkunnskap.

Dette er våre satsningsområder:

 • Skoleskip og kulturformidler
 • Seile opplevelses- og leirskoleturer med 7–10 klasser i samarbeid med landets skoler
 • Drive maritim rekruttering i samarbeid med næringsliv og skoler
 • Fremme lederskapsutvikling og lagbygging for ungdom
 • Opplevelsesturer, firmaturer og representasjonsturer
 • Delta på seilskuteregattaer og kyststevner
 • Starte IDEAL ungdomsklubb med egne aktiviteter, seiltrening og båtførerkurs
 • IDEALISTENE - vennelaget til skonnert IDEAL har allerede sett dagens lys og fått mange venner!
Kontakt oss