Skonnert Ideals Venner

Skonnert Ideals Venner

Skonnert Ideals Venner er stiftet og registrert i Brønnøysundregistrene som en frittstående støtteforening for Skonnert IDEAL av Kristiansund.

Foreningens formål er å arbeide for at Skonnert IDEAL fullføres, utvikles, oppgraderes og vedlikeholdes som seilskip og skoleskip i Kristiansund under norsk flagg.
Foreningens midler skal, etter styrets vedtak, anvendes til beste for Skonnert IDEAL.
Styrets oppgave vil også være å påse at innkomne midler brukes i henhold til bidragsyterens ønske og formålsparagrafen til Skonnert Ideals Venner. 

Styret i Skonnert Ideals Venner.
Fra venstre: Sverre O. Grytnes, Terje Holm, Svein K. Waagbø, Geir Gustad (leder), Jakob Arne Dahlen.

Bli en av Skonnert Ideals Venner

Fyll inn skjemaet for å melde deg inn så sender vi deg en giro. Det koster kun kr 100,- pr år.

Du kan også betale inn direkte til Skonnert Ideals Venner på konto: 3930 03 75557