HISTORIE

Skonnerthistorie

I 2001 strakk vi kjølen på S/Y BLÅMANN ved Bremsnes Båtbyggeri på Averøy.

Tegningen til skøyta fant vi på Sjøfartsmuseet på Bygdøy: Colin Archer sin Russisk Redningsskøyte fra 1902. Den ble rigget som galeas og har base i Kristiansund på Nordmøre. Medseilere i alle aldere har seilt med S/Y Blåmann i norske og utenlandske farvann i over ti år

På en tur inn Hardangerfjorden besøkte vi Skaalurensamlinga i Rosendal. Der hang det et lite bilde av en hvit skonnert - en liten klipper med vakre linjer. Det ble kjærlighet ved første blikk. Skonnertens navn var IDEAL

Fra 1903 til 1910 ble det bygget en rekke vakre skonnerter ved Skaalurens Skibsbyggeri i Rosendal. Disse ble bygget for Norske redere og seilte i saltfisk og klippfisktraden på Newfoundland, Brasil, Portugal og Spania. Dette var gode, raske seilere. På denne tiden var det 2. generasjon Skaaluren som regjerte på skibsbyggeriet. Mesteren var Knut Skaaluren (1849-1911). 

Historisk bilde med arbeidere

Det er fire skonnerter som er grunnlaget for dette prosjektet

Alle gamle skipstegninger fra Skaalurens Skibsbyggeri ligger i et arkiv hos Kvinnherad Kommune i Rosendal.Her fant vi rigg og linje-tegninger til disse fartøyene. Tegningene er av god kvalitet og er et godt grunnlag for nye byggetegninger med tanke på styrkekrav, passasjersertifikat m.m.

1903 Skonnert IDEAL

Byggenr. 82 Lengde: 93 fot Br.tonn 125

Fartøyet ble bygget for J. Lunde og Johan T. Østbø m.fl. på Hundvåg ved Stavanger. Seilte i Middelhavet, til Newfoundland og Brasil.
Solgt til Tyskland i 1914.

1903 Skonnert LARS RIISDAHL

Byggenr. 83 Lengde: 97 fot Br.tonn: 143

Skipet ble bygget for L. Riisdahl m.fl. i 1904. Andre eiere var Oscar Kjeldsen og Henrik Larsen. Solgt til Elfenbenskysten i 1932.

1908 Skonnert ELIN

Byggenr: 95 Lengde: 106 fot Br.tonn: 139

Fartøyet ble bygget for Johan T. Østbø m.fl. Siden solgt til Kopervik og Arendal. Utgår av registeret 1918. Fartøyet sank i 1979 i Voldafjorden.

1910 Skonnert ROSENHEIM

Byggenr: 102 Lengde: 117 fot Br.tonn: 177

Skipet ble bygget i 1910 for Johannes T. Østbø og seilte på Braziltraden. Ble ført av skipper Peder Smedvik de første 2 årene. Solgt til Danmark i 1915 og siden til Færøyene. Forliste ved Orknøyene i 1926.

Linjetegningene til de fire skonnertene er nesten like. Vi har valgt å bruke linjetegning fra ROSENHEIM som var den siste av de fire skonnertene.
ROSENHEIMS riggtegning er brukt som grunnlag for den nye riggen. Dette var en bramseilskonnert, mens IDEAL blir en slettoppskonnert (Fore and Aft Scooner )