BYGGEPROSESSEN

- Her vil du kunne følge byggingen av Skonnert IDEAL i Kristiansund